UNICAL BÍ QUYẾT TĂNG CHIỀU CAO CỦA NGƯỜI NHẬT

Sản phẩm đồng hàng cùng Đề án 818 - TỔNG CỤC DÂN SỐ & KHHGĐ

Đề án 641 - Nâng cao tầm vóc người Việt

admin

admin

TIẾN SỸ DƯƠNG VĂN QUẢ

TIẾN SỸ DƯƠNG VĂN QUẢTiến sỹ sinh hóa, người Nhật Gốc Việt Nam, Cố vấn Mishubishi Nhật Bản, ông là người đưa canxi uncial for rice về Việt Nam.https://www.youtube.com/watch?v=mEPq7lgAV1c&list=PLYyW8YQbAWLn71f_cTiuC0orELLzYgq2l&index=5&t=0s Previous...

Read more